Het onderzoek

Wat wordt onderzocht?

In deze klinische studie wordt een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer onderzocht.

Dit geneesmiddel is nog niet goedgekeurd voor verkoop.

De studie bestaat uit 4 panels (A, B, C en D) van 8 proefpersonen per panel. Momenteel zijn we op zoek naar kandidaten voor panel C en D. U kan slechts aan 1 panel deelnemen.

Komt u in aanmerking?

De criteria zijn:

 • Gezonde volwassen mannen (18-45 jaar, uitersten inclusief) 
 • Body Mass Index (BMI) < 32 kg/m2
 • Geen ernstige aandoeningen hebben of gehad hebben
 • Geen (chronische) medicatie gebruiken 
 • Geen allergie hebben voor medicatie of voeding 
 • Niet roken (minstens 3 maanden gestopt zijn met roken of gebruik van nicotine houdende producten) en geen drugs gebruiken

Periode

Voor panel C bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken, een neurologisch onderzoek, 3 behandelingsperiodes en een eindonderzoek. Voor panel D bestaat de studie uit 2 vooronderzoeken, een neurologisch onderzoek, 2 behandelingsperiodes en een eindonderzoek. 

Tijdens de vooronderzoeken zullen de algemene onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of u geschikt bent om aan de studie deel te nemen: lichamelijk onderzoek, neurologisch onderzoek, gewicht, lengte, ademhaling, temperatuur, elektrocardiogram, bloeddruk, pols, bloedonderzoek, urineonderzoek en het testen op de aanwezigheid van alcohol, drugs en het roken van sigaretten (of andere nicotine houdende producten). 

Iedere behandelingsperiode duurt 26 dagen en u overnacht telkens 2 nachten in het onderzoekscentrum. U krijgt tijdens iedere behandelingsperiode 1 keer medicatie toegediend via de mond. U krijgt het studiegeneesmiddel of placebo (middel zonder actieve stof) toegediend. 

Tijdens de studie wordt er op verschillende tijdstippen bloed geprikt, bloeddruk gemeten, een elektrocardiogram genomen, een lichamelijk onderzoek gedaan, een neurologisch onderzoek gedaan, enz.

Vergoeding

 • € 50 voor het eerste vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding) 
 • € 50 voor het neurologisch onderzoek (geen reiskostenvergoeding) 
 • € 50 voor het tweede vooronderzoek (geen reiskostenvergoeding) 
 • € 3250 (Panel C) en € 2150 (Panel D) voor de volledige studie (inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken en het neurologisch onderzoek) bij goede medewerking, alsook een reiskostenvergoeding van € 0.20 voor elke km boven de 40 km enkele reis (met maximum 110 km enkele reis)
 • € 400 voor reserves die mee binnenkomen op de vooravond van het onderzoek (deze vergoeding is inclusief de vergoeding voor de 2 vooronderzoeken en het neurologisch onderzoek)

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek of vóór eerste dosering positief test op drugs, nicotine of alcohol. Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.

Wanneer u effectief deelneemt aan de studie, zal uw vergoeding na het eindonderzoek berekend worden. De uitbetalingstermijn is ongeveer 4 tot 8 weken.

Overige informatie

Reserve proefpersoon:

 • U voldoet aan alle criteria om deel te nemen aan de studie. 
 • U bent beschikbaar voor alle data van de studie. 
 • U komt mee binnen met de andere proefpersonen op maandag 29 juni 2020 (Panel C) of maandag 6 juli 2020 (Panel D) om 22u.

U blijft tot dinsdag 30 juni 2020 (Panel C) of dinsdag 7 juli 2020 (Panel D) rond 11.00u. De reservevergoeding wordt na 4 tot 8 weken uitbetaald. Er wordt geen vergoeding uitbetaald indien u zelf beslist om toch niet deel te nemen aan de studie.