Het onderzoek

  • Gezonde mannen
  • Leeftijd: tussen 18 en 45 jaar
  • BMI: tussen 18,5 en 30kg/m2
  • Gewicht tussen 50 kg en 100 kg
  • Niet roker of minstens 3 maanden gestopt met roken

o Tijdens uw verblijf in de unit mag er niet gerookt worden

  • 30 dagen voor VS1 geen medicatie-, vitamine- of homeopathiegebruik met uitzondering van occasioneel gebruik van pijnstillende middelen (o.a. paracetamol (Dafalgan))
  • Laatste deelname aan klinische studie (eindonderzoek):

o Cohort 7: 17 september 2018

  • Bereid zijn om 12u urinecollecties (gedeeltelijk thuis en in de unit) uit te voeren in week 2, 4 en 12
  • Anticonceptie:

o Gebruik van een condoom en een additionele vorm van anticonceptie indien uw vrouwelijke partner vruchtbaar is (en dit tot 90 dagen na het einde van de studie) o OF vasectomie o OF volledige seksuele onthouding

Periode

Voor de actuele planning zie PDF-bestand onderaan deze pagina.

Vergoeding

€ 2100 voor de volledige studie (inclusief vooronderzoek)

€ 400 voor reserves die mee binnenkomen (inclusief vooronderzoek)

€ 50 indien u uitvalt na het standaard vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

€ 100 indien u uitvalt na het oogonderzoek en/of radiologisch onderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

Indien u effectief mag deelnemen aan de studie of reserve bent, ontvangt U een vergoeding voor uw reiskosten die is vastgesteld op € 0,20 per km, met een maximum van 120 km (enkele reis).

De uitbetaling van de reserves zal na D1 opgestart worden. Wanneer u effectieve deelnemer bent van de studie wordt de uitbetaling na uw eindonderzoek opgestart. De uitbetalingstermijn duurt ± 4 à 6 weken.

OPGELET:

Bij voortijdig stopzetten van de studie kan deze vergoeding aangepast worden op basis van de uiteindelijke studieduur alsook op basis van reden van de voortijdige stopzetting. Deze beslissing zal gezamenlijk genomen worden door het studieteam van SGS.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek positief test op drugs of alcohol.

Meer informatie