Het onderzoek

Toelatingsvoorwaarden:

 • Gezonde mannen
 • Leeftijd: tussen 18 en 50 jaar
 • BMI: tussen 18 en 32 kg/m2
 • Niet roker of minstens 3 maanden voor het vooronderzoek gestopt met roken
 • Geen medicatie-, vitamine- of homeopathiegebruik
 • Laatste deelname aan klinische studie (eindonderzoek):

o Panel G: 18/11/2018 o Panel H: 04/12/2018 o Panel I: 13/12/2018

 • Anticonceptie:

o Gebruik van een dubbele barrière methode (2 verschillende vormen van anticonceptie, 1 van de barrières moet bij de vrouw zijn en de andere bij de man) o Onthouding

 • Bereid zijn om tijdens de studie een extra bloedstaal voor genetisch of DNA onderzoek af te staan. Dit staal wordt gebruikt om verbanden tussen ziekte en de werking van het studiegeneesmiddel op te sporen of om na te gaan hoe proefpersonen reageren op een bepaalde behandeling
 • U bent in staat meerdere tabletten in te nemen
 • U bent geen (familie van) een werknemer bent van SGS CPU Antwerpen die rechtstreeks bij deze studie betrokken is
 • U onderging geen zware operatie in de 4 weken voor het vooronderzoek
 • U doneerde of verloor geen bloed in de 4 weken voor het vooronderzoek

Periode

Voor de actuele planning zie PDF-bestand onderaan deze pagina.

Vergoeding

€ 1350 voor de volledige studie (inclusief vooronderzoeken)

€ 338 voor reserves die mee binnenkomen (inclusief vooronderzoeken)

€ 125 indien u uitvalt na het tweede vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

€ 50 voor het standaard vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

Indien u effectief mag deelnemen aan de studie of reserve bent, ontvangt U een vergoeding voor uw reiskosten die is vastgesteld op € 0,20 per km, met een maximum van 120 km (enkele reis).

De uitbetaling van de reserves zal na Dag 1 opgestart worden. Wanneer u effectieve deelnemer bent van de studie wordt de uitbetaling na uw eindonderzoek opgestart. De uitbetalingstermijn duurt ± 4 à 6 weken.

OPGELET:

Bij voortijdig stopzetten van de studie kan deze vergoeding aangepast worden op basis van de uiteindelijke studieduur alsook op basis van reden van de voortijdige stopzetting. Deze beslissing zal gezamenlijk genomen worden door het studieteam van SGS.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek positief test op drugs of alcohol.

Meer informatie