The trial

Toelatingsvoorwaarden

  • Gezonde mannen/vrouwen
  • Leeftijd: tussen 18 en 55 jaar (inclusief)
  • BMI: tussen 18.0 en 31.0 kg/m2 (inclusief)
  • Niet-roker of minstens 12 maanden gestopt met roken.
  • Geen medicatie-, vitamine- of homeopathiegebruik ( met uitzondering van Paracetamol )
  • Laatste deelname aan klinische studie (eindonderzoek):

o Cohort 6: 6 april 2019

o Cohort 7: 24 april 2019

  • Anticonceptie:

o Onvruchtbare vrouwen:

  • bv. Hysterectomie OF afbinden eileiders OF postmenopauzaal (sinds 12 maanden geen menstruatie) o Mannen: gebruik maken van een condoom gedurende de volledige studie, ook indien u een

vasectomie hebt ondergaan of is uw partner niet vruchtbaar

  • U mag geen werknemer of familielid zijn van SGS CPU Antwerpen die rechtstreeks is verbonden met de studie.

Period

Voor de actuele planning zie PDF-bestand onderaan deze pagina.

Compensation

€ 2850 voor de volledige studie (inclusief vooronderzoek)

€ 400 voor reserves die mee binnenkomen (inclusief vooronderzoek)

€ 50 voor het standaard vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

Indien u effectief mag deelnemen aan de studie of reserve bent, ontvangt U een vergoeding voor uw reiskosten die is vastgesteld op € 0,20 per km, met een maximum van 120 km (enkele reis).

De uitbetaling van de reserves zal na D1 opgestart worden. Wanneer u effectieve deelnemer bent van de studie wordt de uitbetaling na uw eindonderzoek opgestart. De uitbetalingstermijn duurt ± 4 à 6 weken.

OPGELET:

Bij voortijdig stopzetten van de studie kan deze vergoeding aangepast worden op basis van de uiteindelijke studieduur alsook op basis van reden van de voortijdige stopzetting. Deze beslissing zal gezamenlijk genomen worden door het studieteam van SGS.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek positief test op drugs of alcohol.

Additional information

U bent reserve?

U komt mee binnen in de unit op D-1 en blijft tot ongeveer 2u na de toediening van de medicatie op D1

U voldoet aan alle criteria voor deelname en heeft zich ook aan de studie restricties gehouden ontvangen op vooronderzoek

U verkeert in de mogelijkheid om aan de volledige studie deel te nemen

More information