Het onderzoek

  • Je weegt minimaal 50 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18.5 en 30.0 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer.
  • Voor vrouwen geldt dat je alleen kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer je voldoende anticonceptie gebruikt zoals een spiraal of hormonale anticonceptie in combinatie met een condoom of je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent of je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent.
  • Je wordt geadviseerd om niet auto te rijden, machines te gebruiken of deel te nemen aan een gevaarlijke activiteit vanaf de eerste toediening van het onderzoeksmiddel tot en met de nakeuring.
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd.
  • Om deel te nemen moet je gedurende het onderzoek in Nederland wonen of verblijven 

Periode

Voor deel A, bestaat het onderzoek uit 1 periode waarbij je gedurende 4 dagen (3 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven, gevolgd door 2 korte bezoeken.

Voor deel B, bestaat het onderzoek uit 2 perioden. Voor Periode 1 zal je gedurende 4 dagen (3 nachten) in het onderzoekscentrum in Groningen verblijven, gevolgd door 3 korte bezoeken. Voor Periode 2 zal je gedurende 11 dagen (10 nachten) in het onderzoekscentrum in Groningen verblijven.

De nakeuring zal voor deel A tussen 5-10 dagen na de dosering plaatsvinden en voor deel B tussen 7-10 dagen na de dosering.

Groep 4 dagen verblijf kort bezoek
A5 5 - 8 februari 9, 10 februari
B1b 4 - 7 maart, 24 maart - 3 april 15, 17, 22 maart

Let op: De data waarop het onderzoek gepland staat kunnen nog wijzigen. Je dient alle genoemde data beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen.

Heb je eerder aan een geneesmiddelenonderzoek deelgenomen? Dan zal er een periode van 90 dagen moeten zijn tussen de nakeuring van het vorige onderzoek en de dosering van dit onderzoek

De medische keuring van dit onderzoek zal plaatsvinden in het keuringscentrum in Groningen of Utrecht.

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 697,- voor deelname aan één van de groepen van deel A.

Voor deelname aan één van de groepen van deel B krijg je een bruto vergoeding van € 2.536,-.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.