Het onderzoek

 • Je bent gezond.
 • Je bent tussen de 18 en 75 jaar oud.
 • Je hebt een Body Mass Index (BMI) van minimaal 25.0 kg/m2
 • Je rookt niet, gelegenheidsrokers mogen wel deelnemen.
 • Je hebt gedurende 60 dagen voorafgaand aan de eerste toediening van dit onderzoeksmiddel niet deelgenomen aan een ander geneesmiddelenonderzoek.
 • Je hebt niet meegedaan aan een eerder onderzoek met een vergelijkbaar onderzoeksmiddel (Studiecode: INS-4582; ZNV19423-19423X en INS-4603; ZNV19557-19557X).
 • Je moedertaal is Nederlands of Engels;
 • Vruchtbare vrouwen met een vruchtbare mannelijke partner kunnen alleen deelnemen als ze voldoende anticonceptie gebruiken vanaf de medische keuring tot en met 4 weken na de dosering. Voldoende anticonceptie is gedefinieerd als het gebruiken van:
  • een gecombineerde (bevat oestrogeen en progestageen) hormonale anticonceptie (toe te dienen via de mond, via de huid of via de vagina) of
  • een hormonale anticonceptie die alleen progestageen bevat (toe te dienen via de mond of als injectie).
   • De bovenstaande eisen voor anticonceptie zijn niet van toepassing als:
    • je mannelijke partner gesteriliseerd is door middel van vasectomie (met negatieve zaadceltelling).
    • je tijdens bovengenoemde periode niet seksueel actief bent.
 • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd. Dit kan op basis van de beschikbaarheid in Utrecht of in Groningen plaatsvinden.
 • Pijnmedicatie is niet toegestaan vanaf 14 dagen vóór de binnenkomst in het onderzoekscentrum, behalve paracetamol die is toegestaand tot 24 uur vóór binnenkomst in het onderzoekscentrum.

Periode

Het onderzoek bestaat voor iedere groep uit een bezoek aan ons onderzoekscentrum in Groningen. Het onderzoek duurt in zijn totaliteit ongeveer 6 uur.

Op de volgende dagen is het mogelijk deel te nemen aan het onderzoek:

9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 december 2019

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 januari 2020

In het opmerkingen veld van het aanmeldformulier kun je aangeven welke dag je wenst deel te nemen.

Let op: Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 258,- voor volledige deelname.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilometer) met een minimum van € 12,- en een maximum van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.