Het onderzoek

 • Je bent gezond.
 • Je rookt niet.
 • Je bent tussen 18 en 55 jaar oud.
 • Je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18.0 en 30.0 kg/m2.
 • Voor vrouwen geldt dat je alleen kunt deelnemen aan dit onderzoek:
  • wanneer je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent en je tussen de 45 en 55 jaar bent.
  • of als je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent.
 • Voor mannen geldt:
  • Vruchtbare mannen die seksueel actief zijn met een vruchtbare partner moeten een condoom gebruiken en je partner een effectieve vorm van anticonceptie, zoals bijvoorbeeld de pil of een spiraaltje.
  • Gesteriliseerde mannen zijn niet verplicht om anticonceptie te gebruiken.
 • Je hebt gedurende 2 of 4 maanden voorafgaand aan de eerste toediening van dit onderzoeksmiddel niet deelgenomen aan een ander geneesmiddelenonderzoek, dit is afhankelijk van het soort geneesmiddel wat je in het vorige onderzoek toegediend hebt gekregen.

Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je worden gekeurd in ons medisch keuringscentrum.

Periode

De groepen B1 t/m B4 verblijven één periode van 21 dagen (20 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen. Voor de groepen B1 tot en met B4 zal de nakeuring 25 tot 29 dagen na de eerste dosering plaatsvinden, dit zal tijdens je verblijf worden ingepland.

Groep Verblijf
A6a 14 t/m 22 dec 2019
A6b 16 t/m 24 dec 2019
A6c 22 t/m 30 dec 2019

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen. Als de data wijzigen zal je hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 956,- bij volledige deelname aan groep A5. Voor groep A6 krijg je een bruto vergoeding van € 1.374,-. Voor deelname aan groep B krijg je een bruto vergoeding van € 2.871,-.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilometer) met een minimum van € 12,- en een maximum van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.