Het onderzoek

 • Gezonde mannen
 • Leeftijd: van 18 tot en met 50 jaar
 • BMI: tussen 18 en 32 kg/m2
 • Niet roker of minstens 3 maanden voor het vooronderzoek gestopt met roken
 • Geen medicatie-, vitamine- of homeopathiegebruik
 • Laatste deelname aan klinische studie (eindonderzoek):

o Panel Q: 16/04/2019

 • Anticonceptie:

o Gebruik van een dubbele barrière methode

 • (2 verschillende vormen van anticonceptie, 1 van de barrières moet bij de vrouw zijn en de andere bij de man) o Onthouding
 • Bereid zijn om tijdens de studie een extra bloedstaal voor genetisch of DNA onderzoek af te staan. Dit staal wordt gebruikt om verbanden tussen ziekte en de werking van het studiegeneesmiddel op te sporen of om na te gaan hoe proefpersonen reageren op een bepaalde behandeling
 • U bent geen (of familie van) een werknemer bent van SGS CPU Antwerpen die rechtstreeks bij deze studie betrokken is
 • U onderging geen zware operatie in de 4 weken voor het vooronderzoek
 • U doneerde of verloor geen bloed in de 4 weken voor het vooronderzoek

Periode

De studie bestaat uit 11 groepen (A tot en met I, N en O) van elk 8 personen. U kan zich wel voor meerdere groepen inschrijven, maar slechts aan 1 groep deelnemen. De studie loopt over een periode van ± 15 weken. Deze brief bevat enkel informatie over panel Q.

De studie omvat:

 • 2 vooronderzoeken
 • 2 keer een verblijf van 3 dagen 2 nachten
 • 2 keer een verblijf van 4 dagen en 3 nachten
 • 9 retours
 • Een eindonderzoek

Vergoeding

€ 2700 voor de volledige studie (inclusief vooronderzoeken)

€ 400 voor reserves die mee binnenkomen (inclusief vooronderzoeken)

€ 125 indien u uitvalt na het tweede vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

€ 50 voor het standaard vooronderzoek (kilometervergoeding inbegrepen)

Indien u effectief mag deelnemen aan de studie of reserve bent, ontvangt U een vergoeding voor uw reiskosten die is vastgesteld op € 0,20 per km, met een maximum van 120 km (enkele reis).

De uitbetaling van de reserves zal na Dag 1 opgestart worden. Wanneer u effectieve deelnemer bent van de studie wordt de uitbetaling na uw eindonderzoek opgestart. De uitbetalingstermijn duurt ± 4 à 6 weken.

OPGELET:

Bij voortijdig stopzetten van de studie kan deze vergoeding aangepast worden op basis van de uiteindelijke studieduur alsook op basis van reden van de voortijdige stopzetting. Deze beslissing zal gezamenlijk genomen worden door het studieteam van SGS.

Er wordt geen vergoeding uitbetaald wanneer u tijdens het vooronderzoek positief test op drugs of alcohol.

Meer informatie