Het onderzoek

  • Je bent tussen de 18 en 50 jaar oud.
  • Je rookt niet.
  • Je weegt minimaal 50 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 32 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer.
  • Als vrouw kun je aan dit onderzoek deelnemen wanneer je voldoende anticonceptie gebruikt. Onder voldoende anticonceptie wordt verstaan het gebruik van hormonale anticonceptie of spiraal gecombineerd met een condoom. Geheelonthouding als leefstijl wordt tevens gezien als acceptabel. Ook kun je als vrouw deelnemen aan dit onderzoek wanneer je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent of je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent. 
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd.
  • Nadat het onderzoek is afgelopen volgt de nakeuring, die zal plaatsvinden tijdens het laatste korte bezoek.

Periode

Voor groep B1 bestaat het onderzoek uit 2 perioden waarbij je voor iedere periode gedurende 6 dagen (5 nachten) in ons onderzoekscentrum in zal verblijven. Beide perioden worden gevolgd door 1 kort bezoek.

Voor de groepen C1, C2 en C3 bestaat het onderzoek uit 1 periode waarbij je gedurende 11 dagen (10 nachten) in ons onderzoekscentrum in zal verblijven, gevolgd door 1 kort bezoek.

De nakeuring zal plaatsvinden op het laatste korte bezoek.

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. Zie onze website voor de actuele data waarop de groepen gepland staan; deze kunnen nog wijzigen.

Heb je eerder aan een geneesmiddelenonderzoek deelgenomen? Dan zal er een periode van 60 dagen moeten zijn tussen de nakeuring van het vorige onderzoek en de dosering van dit onderzoek.

De medische keuring van dit onderzoek zal plaatsvinden in het keuringscentrum in Groningen of Utrecht.

 

2x 6 dagen verblijf

kort bezoek

B1

3 t/m 8 jun, 13 t/m 18 jun 2019

20 jun 2019

C1 18 t/m 28 jun 2019 2 jul 2019

Vergoeding

Voor deelname aan groep B1 krijg je een bruto vergoeding van € 1.555,- en voor deelname aan groep C1, C2 of C3 krijg je een bruto vergoeding van € 1.526,- . 

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilometer) met een minimum van € 12,- en een maximum van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.