Het onderzoek

  • Je bent een gezond man of vrouw van 21 tot 65 jaar oud
  • Je rookt niet
  • Je weegt minimaal 50 kg en maximaal 120 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 30 kg/m2.
  • Voor vrouwen geldt dat je alleen kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer je je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent of je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent.
  • Als man kan je deelnemen als je afdoende anticonceptie gebruikt.
  • Je kan alleen deelnemen wanneer je in de 60 dagen voorafgaand aan de dosering in dit onderzoek niet een ander onderzoeksmiddel hebt toegediend gekregen.
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan dit in Groningen of Utrecht plaatsvinden.   

Periode

Het onderzoek bestaat uit 2 delen: Deel A en Deel B.

Deel A bestaat uit 1 periode waarbij je gedurende 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven, gevolgd door 2 korte bezoeken. Groep A6 van Deel A bestaat uit 3 perioden waarbij je elke periode gedurende 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven. Elke periode wordt gevolgd door 2 korte bezoeken.

Groep 7 dagen verblijf kort bezoek
A1a 4 t/m 10 okt 2020 12, 16 okt 2020
A1b 6 t/m 12 okt 2020 14, 18 okt 2020

Nakeuring op afspraak.

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 1489,- voor deelname aan één van de groepen van Deel A (A1 t/m A5).

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€ 0,19 netto per kilometer) met een minimum van € 12,- en een maximum van € 160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.