Het onderzoek

  • Je bent een gezond man of vrouw van 21 tot 65 jaar oud
  • Voor vrouwen geldt dat je alleen kunt deelnemen aan dit onderzoek wanneer je je minimaal één jaar de overgang gepasseerd bent of je minimaal zes maanden geleden gesteriliseerd bent.
  • Als man kan je deelnemen als je afdoende anticonceptie gebruikt.
  • Je rookt niet
  • Je weegt minimaal 50 kg en maximaal 120 kg en je Body Mass Index (BMI) is tussen de 18 en 30 kg/m2. De BMI geeft de verhouding tussen het lichaamsgewicht in kilogrammen en de lengte in meters weer.
  • Je kan alleen deelnemen wanneer je in de 60 dagen voorafgaand aan de dosering in dit onderzoek niet een ander onderzoeksmiddel hebt toegediend gekregen.
  • Om te bepalen of je geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek, zal je medisch worden gekeurd. Afhankelijk van de beschikbaarheid kan dit in Groningen of Utrecht plaatsvinden.

Periode

Het onderzoek bestaat uit 2 delen: Deel A en Deel B.
Deel A bestaat uit groepen met 1 periode waarbij je gedurende 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven, gevolgd door 2 korte bezoeken. Groep A6 van Deel A bestaat uit 3 perioden waarbij je elke periode gedurende 7 dagen (6 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven. Elke periode wordt gevolgd door 2 korte bezoeken.
Deel B bestaat uit  groepen met 1 periode waarbij je gedurende 20 dagen (19 nachten) in ons onderzoekscentrum in Groningen zal verblijven, gevolgd door 2 korte bezoeken.

Tot slot zal er voor elk deel nog een nakeuring plaatsvinden binnen 2 tot 6 dagen na het laatste korte bezoek.

Groep verblijf kort bezoek opmerking
A1b 19 t/m 25 mei 2020 27, 31 mei 2020 Nakeuring op afspraak tussen 02 – 06 juni 2020
A2a 7 t/m 13 juni 2020 15, 19 juni 2020  Nakeuring op afspraak tussen 21– 25 juni 2020
A2b 9 t/m 15 juni 2020 17, 21 juni 2020 Nakeuring op afspraak tussen 23– 27 juni 2020

Let op: Je dient alle genoemde data van de groep naar keuze beschikbaar te zijn om deel te kunnen nemen. De actuele data worden op onze website gepubliceerd. Dit zijn de data waarop het onderzoek gepland staat; deze kunnen nog wijzigen.

Vergoeding

Je krijgt een bruto vergoeding van € 1339,- voor deelname aan één van de groepen van Deel A (A1 t/m A5).

Voor deelname aan groep A6 van Deel A krijg je een bruto vergoeding van € 3581,-.

Voor deelname aan één van de groepen van Deel B krijg je een bruto vergoeding van € 3047,-.

Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een minimum van €12,- en een maximum van €160,- (840 kilometer) per retour, ongeacht de wijze van vervoer.