Het onderzoek

Janssen Pharmaceutica Clinical Pharmacology Unit is op zoek naar 18 gezonde mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers om deel te nemen aan een studie met studiemedicatie ter behandeling van infecties veroorzaakt door the respiratoir syncytieel virus (RSV).

Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo- en positief-gecontroleerde 4-wegs gekruiste studie met enkelvoudige dosis ter evaluatie van de effecten van JNJ-53718678 op elektrocardiogramintervallen bij gezonde volwassen vrijwilligers. Deze studie bij gezonde volwassenen evalueert de effecten van JNJ-53718678 op de elektrische activiteit op het hart en onderzoekt of JNJ-53718678 veilig is en goed wordt verdragen wanneer het als een enkelvoudige therapeutische dosis of als een enkelvoudige hoger-dan-therapeutische dosis wordt ingenomen. Het studiegeneesmiddel JNJ-53718678 in kwestie is in ontwikkeling voor de behandeling van infecties ten gevolge van het respiratoir syncytieel virus (RSV).

De doelen van de studie zijn om bij gezonde mannen en vrouwen:

• de effecten van JNJ-53718678 op de elektrische activiteit van het hart te evalueren wanneer het als een enkelvoudige therapeutische dosis of als een enkelvoudige hoger-dan-therapeutische dosis wordt ingenomen,

• te achterhalen hoe lang JNJ-53718678 en de afbraakproducten daarvan in het lichaam blijven en er invloed op uitoefenen (dit wordt farmacokinetiek genoemd) wanneer het wordt ingenomen zoals hierboven is beschreven, en

• te achterhalen of JNJ-53718678 bijwerkingen (onverwachte of ongewenste reacties op het nemen van een geneesmiddel) kan veroorzaken wanneer het wordt ingenomen zoals hierboven is beschreven.

De studie wordt uitgevoerd na formele goedkeuring door het Ethisch Comité van augustus 2019 tot en met oktober 2019


Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • U bent man of vrouw tussen de 18 en 50 jaar (inclusief).

 • U hebt een BMI tussen 18 en 30 kg/m²

 • U weeg minimaal 50 kg

 • Niet roken

  • 6 maanden voor de screening geen nicotinehoudende middelen gebruiken (bv. sigaar, nicotinepleister of e-sigaret) en niet roken tot het einde van de studie.

 • Toestemming

  • Bereid om toestemmingsverklaring te ondertekenen en de beperkingen te volgen.

 • Geen medicatie

  • Alle medicijnen, inclusief medicijnen die bij de apotheker verkrijgbaar zijn zoals vitaminen, kruidensupplementen en voedingssupplementen (zoals producten die Hypericum perforatum [Sint-janskruid] bevatten)   zijn verboden vanaf 14 dagen voor uw eerste inname van het studiegeneesmiddel tot het einde van de studie.

  • Volgende medicatie is verboden vanaf 30 dagen voor uw eerste inname van het studiegeneesmiddel tot het einde van de studie: barbiturates, carbamazepine, dexamethasone (systemisch), glucocorticoiden (systemisch), lansoprazole, omeprazole, phenytoin, pioglitazone, rifampin, rifabutin, rifapentin, ritonavir en troglitazone.

 • In goede gezondheid

  • Geen verleden van lever- of nierfalen, hart- en vaatziekten, longziekten, maag-darm aandoeningen, schildklierproblemen, neurologische aandoeningen, kanker, hepatitis of HIV

 • Niet deelgenomen aan andere studies

  • Een maand voor inname van de studiemedicatie; tot 1 maand na follow-up

  • Niet deelgenomen aan CPU411

 • Geen drugs of alcohol

  • 1 dag voor inname van de studiemedicatie tot en met dag 4 van de studie.

 • Geen bloeddonatie of bloedverlies

  • Vanaf 3 maanden voor tot 2 maanden na follow-up (meer dan 500ml)

 • Geen allergieën

  • Reacties van het immuunsysteem op lichaamsvreemde stoffen van medicijnen, het studiegeneesmiddel of bestanddelen van dit studiegeneesmiddel.

 • Geen geschiedenis van klinisch relevante ziekten

  • Zoals hartziekten, hartafwijkingen, lever- en nieraandoeningen, vasculaire aandoeningen, gastrointestinale aandoeningen, endocrine aandoeningen, hematologische ziekten, neurologische of psychiatrische ziekte, reumatische aandoeningen, neoplastische of metabolische aandoeningen, HIV type 1 en type 2, hepatitis A, chronische hepatitis B en hepatitis C, hepatitis E.

  • Ook geen klinisch significante huidziektes, zoals dermatitis, eczeem, psoriasis of een voedselallergie.

 • Geen zware chirurgische ingrepen

  • U heeft geen operaties of medische procedures gepland die een invloed zouden kunnen hebben aan deelname van de studie.

  • Geen thoracale chirurgie en geen borstimplantaten

 • Vlotte bloedname

  • Door het hoge aantal bloednames in deze studie is het belangrijk dat u geen moeilijk te prikken bloedvaten heeft om ongemak zoveel mogelijk te beperken.

 • Vlotte inname studiegeneesmiddel

  • Een suspensie van ±150ml wordt op D1 oraal ingenomen.

 • Voedingsrestricties

  • Niet meer dan 500 mg caffeine per dag (equivalent van 5 koppen thee of koffie of 8 blikjes cola) vanaf screening tot en met follow-up

  • Geen voedingsproducten die maanzaad bevatten vanaf 72 uur voor screening en 72 uur voor binnenkomst op de unit en tijdens het verblijf op de unit.

  • Geen voedingsproducten die pompelmoes of seville sinaasappelen bevatten vanaf 72 uur voor het toedienen van het geneesmiddel tot tot en met dag 4 van de studie.

  • Geen producten die methylxanthines bevatten (chocolade, koffie, thee , cola) 48 uur voor het toedienen van het geneesmiddel en tijdens het verblijf op de unit.

  • Geen energiedranken te drinken vanaf 48 uur voor inname van het studiegeneesmiddel totdat het laatste bloedstaal bij u is afgenomen, in elke behandelperiode.

  • Geen producten die alcohol of quinine (vb. Tonic) bevatten vanaf 24 uur voor inname van het geneesmiddel unit tot en met dag 4 van de studie.Geen zware lichamelijke inspanningen

  • Joggen, gewichtheffen, iedere activiteit die u niet gewoon bent om te doen en waarbij verzuring van de spieren optreedt, is niet toegestaan vanaf 72 uur voor aanvang studie tot het einde van de studie.

 • Geen medewerker

  • Geen medewerker of familielid van personeel van Janssen Pharmaceutica, Johnson & Johnson of CPU

 

Specifieke toelatingsvoorwaarden:

Vrouwen:

 • Postmenopauzaal

  • Doorgaans omschreven als ouder dan 45 jaar en meer dan 1 jaar geen menstruatie gehad (er mag geen andere reden zijn voor post menopauze) (aanvullende bloedtesten kunnen verder uitsluitsel geven)

 • OF Gesterliliseerd

  • Na verwijdering van eierstokken en/of baarmoeder, afbinden of afsluiten van de eileiders

 • Geen borstvoeding geven

 

Mannen:

 • Condoom

  • Man dient condoom te gebruiken, ook bij sterilisatie

 • Anticonceptie

  • Vrouwelijke partner dient een acceptabele vorm van anticonceptie te gebruiken, zoals de pil, een spiraaltje, chirurgisch steriel, etc.

 • Geen kind verwekken

  • Gedurende de studie en tot 90 dagen na de laatste studiemedicatie

 • Geen sperma donatie

  • Tot 90 dagen na laatste toediening van het studiegeneesmiddel

Periode

Deze studie bestaat uit 2 cohort (groep) en omvat:

 • Een screening [inclusief alcoholtest – drugtest – zwangerschapstest – bloedafname – lichamelijk onderzoek -...] 

 • 1 verblijf van 4 dagen (3 nachten)

 • 3 verblijven van 3 dagen (2 nachten)

 • 1 follow-up 

 

Inschrijven mogelijk voor:

 • Cohort 4b: screening vanaf 20 augustus 2019 (laatste follow-up voorzien op 10 oktober 2019)

 • Cohort 4c: screening vanaf 23 augustus 2019 (laatste follow-up voorzien op 14 oktober)

 

Bekijk onderstaande PDF bijlage voor de exacte studieplanning.

Vergoeding

Als u deelneemt aan dit onderzoek, ontvangt u een vergoeding voor uw geïnvesteerde tijd en engagement.

 • € 50 voor de screening
 • € 2120 (inclusief screeningsvergoeding) voor de volledige studie
 • € 380 (inclusief screeningsvergoeding) voor de reserves

U ontvangt een kilometervergoeding vastgelegd op € 0,25 per kilometer, per enkele reis tot een maximum van 100 kilometer.

Overige informatie

www.cpu.be

Like us on www.facebook.com/Clinical.Pharmacology.Unit

Follow us on Instagram @Janssenklinischonderzoek

Meer informatie