Het onderzoek

Onderzoek naar de behandeling van borstkanker

De Eenheid Klinisch Onderzoek van Pfizer, gespecialiseerd in klinische onderzoeken op nieuwe geneesmiddelen, zoekt vrouwelijke vrijwilligers om hieraan deel te nemen.

De gezonde vrijwilligers nemen deel aan klinische farmacologische studies die ook Fase I studies worden genoemd. Deze studies zijn van primordiaal belang om de essentiële farmacologische eigenschappen van nieuwe geneesmiddelen te bepalen, alvorens men ze aan patiënten toedient. Deze Fase I studies gebeuren in overeenstemming met de Europese en de Amerikaanse normen, nadat een Ethisch Comité hierover een gunstig advies heeft gegeven.

Uw profiel

Leeftijdsgroep 18 jaar en ouder, in goede gezondheid, chirurgisch gesteriliseerd en/of in de menopauze verkerend.

Bekijk ook onderstaande poster van Pfizer:

Onderzoek naar borstkanker

Periode

Doorlopend

Vergoeding

Voor deelname aan een onderzoek ontvangt u een vergoeding.