Het onderzoek

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om kennis bij te dragen aan een nieuw te ontwikkelen systeem om pijn vast te stellen bij patiënten die een operatie ondergaan. Dit is belangrijk om de veiligheid van operaties te vergroten en om de uitkomst van de behandeling voor patiënten te verbeteren.

Tijdens dit onderzoek worden de veranderingen in uw hersenactiviteit, hartslag, bloeddruk, huidweerstand, en gezichtsuitdrukkingen gemeten tijdens het ondergaan van niet-pijnlijke en pijnlijke prikkels. De metingen vinden plaats tijdens zonder pijnstilling en met pijnstilling (via een infuus). Daarom worden deze prikkels twee keer toegediend.

De niet-pijnlijke en pijnlijke prikkels worden gegeven door middel van warmt een elektrische prikkels op de huid van de onderarm. De warmte- en elektrische prikkels worden meerdere keren met verschillende sterkte herhaald. Samen met u bepalen we wanneer u de prikkel voelt, wanneer de prikkel pijnlijk is en wanneer deze ondraaglijk wordt. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat tijdens de meting u alleen draaglijke prikkels krijgt. Voor de koude prikkel wordt u gevraagd om de voet zo
lang mogelijk in een emmer ijswater te houden (maximaal drie minuten, maar niet langer dan uzelf bepaalt).

Doelgroep
U kunt meedoen aan dit onderzoek als u:

  • een gezonde man of vrouw bent tussen de 18 en 65 jaar
  • niet zwanger bent
  • een Body Mass Index (BMI) onder de 35 heeft
  • niet rookt
  • geen medicatie gebruikt die uw zenuwstelsel of hart en vaten beïnvloeden (bij twijfel kunt u overleggen met de onderzoekers)
  • geen slechte doorbloeding heeft (bijvoorbeeld de ziekte van Raynaud)
  • als vrouw anticonceptie gebruikt

Periode

Dit onderzoek zal naar verwachting in Mei (intake) en Mei/Juni(studie) 2022 plaatsvinden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • 1e bezoek: Om te bepalen of u geschikt bent voor deelname aan dit onderzoek zult u medisch worden gekeurd. Dit vindt maximaal 28 dagen voor de onderzoeksdag plaats.
  • 2e bezoek: Tijdens dit bezoek zal het daadwerkelijke onderzoek plaatsvinden en dit duurt ongeveer 5 uur (ochtend of middag). Belangrijk is dat u in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol nuttigt en vanaf 6 uur voor het onderzoek nuchter blijft.

De datum voor de medische keuring en het onderzoek zelf worden in overleg met u gepland.

Vergoeding

U krijgt een bruto vergoeding van €530, - voor volledige deelname aan dit onderzoek. Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een maximum van 280 kilometer per retour, ongeacht de wijze van vervoer.

Overige informatie

Wij nemen binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op.

Tijdens dit gesprek vindt een eerste screening plaats om te kijken of u voldoet aan de vooraf gestelde criteria en of het passend is om de medische keuring te ondergaan. Tevens sturen wij u bij interesse de uitgebreide proefpersoneninformatie toe.