Het onderzoek

Het meten van de hoeveelheid zuurstof in organen

Let op: om aan dit onderzoek te kunnen deelnemen dien je in Groningen, Friesland of Drenthe te wonen.

Het onderzoek

Voldoende zuurstof is van groot belang voor een goede orgaanfunctie. Tijdens een narcose of vlak na een orgaantransplantatie is het van belang om te meten hoeveel zuurstof de organen daadwerkelijk ontvangen.

De O3 regionale oximeter meet door middel van sensoren op de huid hoeveel zuurstof een orgaan ontvangt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de hoeveelheid zuurstof in hersenweefsel goed gemeten kan worden. Het is echter onbekend of dit ook het geval is voor andere organen. In dit onderzoek bekijken we of de O3 regionale oximeter de hoeveelheid zuurstof in de nieren en in een spier van het bovenbeen correct kan meten. 

Tijdens het onderzoek krijgt u een nauwsluitend masker op en verlagen we stapsgewijs de hoeveelheid zuurstof die u inademt. Bij elk stapje meten we de hoeveelheid zuurstof in de nieren en het bovenbeen via de O3 sensoren en via bloedafnames uit een infuus.

Doelgroep

U kunt mee doen aan dit onderzoek als u:

  • Een gezonde man of vrouw bent tussen de 18 en 45 jaar;
  • Uw BMI is <30;
  • Niet zwanger bent;
  • Geen longziekten of hart- en vaatziekten heeft;
  • In de afgelopen 30 dagen voor het onderzoek niet op >2000m hoogte bent geweest;
  • U geen huidafwijkingen op de vingers, de flanken of op uw bovenbenen heeft die de metingen kunnen beïnvloeden;
  • Om te bepalen of u geschikt bent, zal je als eerst telefonisch gescreend worden en vervolgens in Groningen een medische keuring ondergaan;
  • U woont in Groningen, Friesland of Drenthe

Hoe doet u mee?

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan deze studie, kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier op deze website. U krijgt dan een korte uitleg over het onderzoek, gevolgd door een telefonische screening. Daarna zal onze uitgebreide vrijwilligersinformatie toegestuurd worden. Als u na het doornemen van deze informatie geïnteresseerd bent in deelname, dan plannen we een afspraak voor de medische keuring. Tijdens deze keuring zal het onderzoek met u doorgesproken worden door de onderzoeksarts en kunnen we eventuele vragen beantwoorden. Tijdens de keuring luisteren we naar uw hart en longen, wordt er bloed afgenomen en zal er een hartfilmpje gemaakt worden. Voorafgaand aan de onderzoeksdag zal nog een COVID-19 test en een urine test voor drugs en zwangerschap plaatsvinden.

Periode

Dit onderzoek bestaat uit twee bezoeken:

1e bezoek: Er wordt uitleg gegeven over het onderzoek en er wordt toestemming gevraagd voor deelname. Ook zal een medische keuring plaatsvinden.

2e bezoek: Tijdens dit bezoek zal het daadwerkelijke onderzoek plaatsvinden en dit duurt ongeveer 6 uur (ochtend of middag). Belangrijk is dat in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol of drugs genuttigd worden en dat u 6 uur van te voren niet eet. Heldere vloeistoffen mag u tot twee
uur van te voren drinken.

De datum voor de medische keuring en het onderzoek zelf worden in overleg met u gepland.

Screening Onderzoeksdagen
Maandag 30 november Dinsdag 15 december
Vrijdag 18 december
Dinsdag 22 december

Er zullen nog enkele onderzoeksdata toegevoegd worden voor januari. Voornamelijk zullen deze gepland worden op dins- en vrijdagen. Exacte data volgen.

Vergoeding

U krijgt een bruto vergoeding van €1000, - voor volledige deelname aan dit onderzoek. Reiskosten worden vergoed op basis van kilometers (€0,19 netto per kilometer) met een maximum van 420 kilometer per enkele reis, ongeacht de wijze van vervoer.