Vergoedingen voor deelname aan onderzoek

Voor jou is het geld verdienen met medisch onderzoek waarschijnlijk niet de enige reden om proefpersoon te worden, alleen hoe zit het eigenlijk met deze vergoeding? Graag proberen wij hieronder de door jullie meest gestelde vragen te beantwoorden.

Hoe komt de vergoeding tot stand?

Vaak wordt er gedacht dat de vergoeding voor het meedoen aan onderzoek een soort ‘gevarengeld’ is, met andere woorden: hoe hoger het bedrag, hoe gevaarlijker het onderzoek. Dit is echter niet het geval. Alle (betaalde) onderzoeken op Medians worden uitgevoerd door gerenommeerde onderzoekscentra. Deze centra mogen onderzoeken op proefpersonen enkel en alleen uitvoeren na goedkeuring van een onafhankelijke medisch-ethische toetsingscommissie (METC).

De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door een aantal zaken: de duur van het onderzoek, of je intern moet verblijven, maar ook het aantal ‘ongemakken’. Denk hierbij aan hoe vaak er bijvoorbeeld bloed geprikt wordt, of hoe vaak je ’s nachts wakker gemaakt wordt of andere ‘ongemakken’ voor de proefpersoon. Al deze punten worden meegewogen en daaruit rolt dan een vergoeding. Je krijgt dus daadwerkelijk passende vergoeding voor de ‘moeite’ die jij als proefpersoon er voor moet doen.

Wanneer krijg ik uitbetaald?

De meeste onderzoekscentra zullen de vergoeding uitbetalen na het voltooien van het onderzoek. Dit betekent dus na de laatste onderzoeksdag of eventuele nakeuring. Vraag gerust aan het onderzoekscentrum waar jij meedoet, wanneer jij het geld op je rekening krijgt.

Moet ik belasting betalen?

Proefpersonen die in België belastingplichtig zijn hoeven geen belasting af te dragen over het geld dat verdiend wordt door mee te doen aan medisch onderzoek. Ook als je besluit mee te doen aan een onderzoek in Nederland.

Ben je echter in Nederland woonachtig en in Nederland belastingplichtig? De vergoeding die je ontvangt voor deelname aan een medisch onderzoek moet je aan de Nederlandse Belastingdienst opgeven in je aangifte inkomstenbelasting als ‘inkomsten uit overige werkzaamheden.’ Het onderzoekscentrum die jou betaald heeft, zal dit ook aan de Nederlandse Belastingdienst doorgeven.

Ontvang ik ook een reiskostenvergoeding?

Bij vrijwel alle onderzoekscentra ontvang je ook een reiskostenvergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het aantal kilometers dat je van het onderzoekscentrum af woont. Let op, hier zit vaak wel een maximum aantal kilometers aan.  Over reiskostenvergoeding hoef je geen belasting te betalen. Meer informatie vind je op de detailpagina’s van elk onderzoek, of kun je uiteraard vragen aan het uitvoerende onderzoekscentrum.

Waarom staat er bij sommige onderzoeken geen vergoeding vermeld?

Dit kan twee redenen hebben. Óf het onderzoekscentrum dat het onderzoek uitvoert heeft ervoor gekozen de vergoeding niet te publiceren en zullen dit aan jou kenbaar maken als je interesse toont voor deelname, óf het betreft een onderzoek (vaak een studie voor patiënten) waar geen vergoeding aan verbonden is. Op de detailpagina van het onderzoek kun je teruglezen of je een vergoeding krijgt voor het betreffende onderzoek.