Het onderzoek

De Klinische Onderzoekseenheid van Pfizer gespecialiseerd in klinische onderzoeken op nieuwe geneesmiddelen, zoekt deelnemers van Chinese afkomst om hieraan deel te nemen.

De gezonde deelnemers doen mee aan klinische farmacologische studies die ook Fase-I studies worden genoemd. Deze studies zijn van primordiaal belang om de essentiële farmacologische eigenschappen van nieuwe geneesmiddelen te bepalen, alvorens men ze aan patiënten toedient.

Deze Fase-I studies gebeuren in overeenstemming met de Europese en de Amerikaanse normen, nadat een Ethisch Comité hierover een gunstig advies heeft gegeven.

Uw profiel

Mannen/vrouwen in goede gezondheid, geboren op het Chinese vasteland

4 grootouders van Chinese afkomst, geboren op het Chinese vasteland

Leeftijdsgroep 18 tot 55 jaar

Periode

Doorlopend.

Vergoeding

Voor deelname aan een onderzoek ontvangt u een vergoeding.

Overige informatie

Voor meer informatie bekijk het PDF-bestand onderaan deze pagina.