Het onderzoek

Onderzoek naar de behandeling van borstkanker

De Eenheid Klinisch Onderzoek van Pfizer, gespecialiseerd in klinische onderzoeken op nieuwe geneesmiddelen, zoekt vrouwelijke vrijwilligers om hieraan deel te nemen.

De gezonde vrijwilligers nemen deel aan klinische farmacologische studies die ook Fase I studies worden genoemd. Deze studies zijn van primordiaal belang om de essentiële farmacologische eigenschappen van nieuwe geneesmiddelen te bepalen, alvorens men ze aan patiënten toedient. Deze Fase I studies gebeuren in overeenstemming met de Europese en de Amerikaanse normen, nadat een Ethisch Comité hierover een gunstig advies heeft gegeven.

Uw profiel

De criteria zijn:

  • Gezonde vrouwen 18 jaar of ouder
  • Postmenopauzaal
  • Body Mass Index (BMI) tussen 16 – 32 kg/m². en een gewicht van minstens 45 kg
  • Niet meer dan 5 sigaretten, of een equivalente hoeveelheid tabak/ nicotine-houdende producten, per dag rookt/consumeert.

Bekijk ook onderstaande poster van Pfizer:

Onderzoek naar borstkanker

Periode

De studie zal ongeveer 11 weken duren.

Vergoeding

Voor deelname aan dit onderzoek ontvangt u een vergoeding van € 4.365,00.